Niet zomaar boeren

De visie van Boer Brunia

In mijn zoektocht naar een simpele efficiënte bedrijfsvoering kwam ik er steeds weer achter dat ik wou boeren met de natuur, koeien buiten, bloemrijke weiden, weidevogels en weinig input van buitenaf. Al snel realiseerde ik mij dat dit allemaal “natuur” was. Ik besloot me verder te verdiepen in de natuur in mijn inspiratie te halen uit de natuur. Als je naar de natuur kijkt, zie je dat alles klopt. En dat er verder weinig nodig is. Als ik de koeien en het grasland dus weer terug breng in hun natuurlijk ritme, dan veranderd mijn rol van boer naar een soort van boswachter.

Ik ga dit proberen uit te leggen; in de natuur kalven alle koeien in het voorjaar, dit om de simpele reden dat de koe dan voldoende energierijk voer vindt om haar kalfje te laten zogen, ook zijn de klimatologische omstandigheden in het voorjaar voor kalfjes vele malen beter. Hierdoor staan de koeien in het einde van de winter droog. Dit heeft weer als gevolg dat ik dan geen winter voer hoef te maken van hele hoge kwaliteit. Waardoor ik in de zomer me meer kan concentreren op het beweiden van de koeien, en weiden dan ook altijd voor maaien gaat.

Het weiden koeien in de natuur is een verhaal op zich, koeien – grote grazers – beweiden altijd in een kudde. Misschien weet je het wel als je naar natuur films kijkt en duizenden runderen met elkaar ziet. Dit is omdat ze de veiligheid van de kudde nodig hebben, 1 koe alleen is veel kwetsbaar voor predatoren. Doordat de koeien zo dicht op elkaar weiden zijn ze constant in beweging; de voorste koeien eten namelijk als eerste het mooie gras. Deze beweging zorgt ervoor dat koeien maar een kort tijdsbestek op een plek lopen. waardoor het gras daarna weer tijd krijgt om te groeien.

Gelukkig heb ik geen grote predatoren voor mijn koeien, maar deze uiterst efficiënte manier van beweiden kan ik wel kopiëren met stroomdraden. De koeien eten altijd het mooiste gras, om op deze manier zonder krachtvoer melk en vlees te produceren.

Wil je meer weten over mijn bedrijfsvoering neem dan contact met mij op.

Werkwijze