Fries roodbont

De koe die van oudsher hier in het midden van Friesland voor kwam, de Fries roodbonte koe is bij uitstek geschikt om onder sobere omstandigheden te presteren.

Als je kijkt naar de geschiedenis van midden Friesland en de koeien die er toen waren, waren er voornamelijk Fries roodbonte koeien. Koeien die goed om konden gaan met alleen gras. Die naast melk ook vlees produceerden en goed om konden gaan met het soms lange kruidenrijke gras.

Na de uitvindingen, van kunstmest, de ligboxen stal en krachtvoer bleek deze koe minder goed te kunnen concurreren met de holstein koe. De Fries rode geeft gewoon minder melk.

Maar juist de omstandigheden zoals deze hier decennia terug waren, kruidenrijk grasland, koeien buiten geen kunstmest en krachtvoer wil ik weer terug brengen. Daarom zijn we begonnen met de Fries roodbonte koe.

Om eerlijk te zijn, toen ik een keer de Fries Rode koeien van Petra Beerda uit IJlst bekeek was ik ook opslag verliefd op deze koe, en dan vooral de totale rode kudde straalde iets magisch uit. Dat wilde ik ook.

Van 2013 tot en met 2020 hebben we heel veel fries roodbonte dieren aangekocht en heel veel fries rood sperma gebruikt. Daarmee hebben we de basis gelegd onder een prachte kudde Fries rode koeien. Inmiddels is ca 80% van de kudde FRB met in totaal een 75 ras zuivere dieren. Hiermee zijn we het grootste melkveebedrijf in Nederland wat de Fries rode dieren aangaat.

We geloven dat de koeien die het hier goed doen, dat daar weer betere dingen uit komen. Daarom fokken we naast onze eigen vaasrkalfjes ook onze eigen stieren. Dit om veel spreiding in genetica te krijgen, en met de goeie gene voor dit bedrijf door te fokken.

Dit heeft geresulteerd in een stier die inmiddels bij de KI is beland. Obe Cheeta Fan’e Maaitiid.

Alle stieren op het bedrijf krijgen achter hun naam de bedrijfsnaam FAN’E MAAITIID.