Inmiddels 5 jaar geleden ben ik begonnen met boeren, en dat met enkele behoorlijk sterke ambities: zonder krachtvoer, kunstmest en antibiotica een goed verdienmodel creëren.

Op onze respectievelijke kleine huiskavel van 38 hectare wisten we 55 koeien te melken, weidevogels te houden en een inkomen te creëren voor ons gezin.

Sinds we begonnen met het melken van koeien in 2014 zijn zijn we omgeschakeld naar de Biologische landbouw. Al langer voelde ik dat ik graag verder wilde ontwikkelen naar de Biologisch Dynamische landbouw. Hetgeen mij het langste tegen heeft gehouden zijn de duidelijke strengere mestnormen tov Bio landbouw, namelijk 33% extensiever. Dat heeft een simpel gevolg, of 33% land erbij of 33% koeien minder melken. Omdat het als jonge boer niet goed voelt om te minderen in koeien naar ongeveer 40 koeien, hebben wij ervoor gekozen om te groeien in land.

Samen met de ambitie om Biologisch Dynamisch te worden hebben we uitvoerig nagedacht over de toekomst van ons bedrijf. Waar willen we dat het bedrijf naar toe ontwikkelt de komende jaren, hoe willen we samen met de dieren op ons bedrijf wonen en werken maar ook hoe zorgen we ervoor dat we een financieel gezond toekomst gericht bedrijf opbouwen. De antwoorden op deze vragen werden langzamerhand doelen om naar toe te werken. Het beeld van onze ideale boerderij werd steeds helderder.

 • Een Biologisch Dynamisch bedrijf
 • Zonder in out van buiten af
 • Waar twee gezinnen een inkomen uit halen
 • Uitbreiden richting 75 a 80 melkkoeien
 • Grotendeels overschakelen naar Fries Roodbonte koeien
 • Blijvend focussen op een ideale weidevogelbiotoop
 • Maximaal weidegang nastreven ( minimaal 8 maanden)
 • Ruimte om te blijven experimenteren naar nog een natuurlijkere vorm van landbouw.

Er zijn meerdere redenen om een vaste kracht aan het bedrijf te willen binden, daardoor kunnen we meer werk zelf uitvoeren, zijn we beide flexibel in tijd. En kan er dus makkelijk iemand vrij hebben. Maar vooral om een talent aan ons bedrijf te binden, iemand met specifieke kwaliteiten binnen te halen waardoor ons creatieve vermogen om te blijven experimenteren met duurzame landbouw groeit. Ook zien we de toekomst van de landbouw niet in verder ontwikkeling van technologie, maar juist in veel als mensenwerk waardoor de menselijke maat veel meer de maatstaf blijft.

Biologisch dynamische landbouw is voor velen wel eens een beetje vreemd, hoorns op de koeien, werken met preparaten uitgaan van de dierlijke krachten. Maar ook je persoonlijke pad vinden als boer en geloven in de kracht van de kosmos. De wijsheid van het universum en werken met universele natuurwetten. Om onze droom te realiseren zijn we op zoek naar jou. Naar mensen die de biologisch dynamische landbouw een warm hart toe dragen, die samen met ons en stichting Biologisch Dynamisch grondbeheer grond vrij willen kopen.

Hieronder zal ik proberen uit te leggen waarom we deze financiering niet zelf kunnen dragen:

Een hectare landbouw grond kost circa 50.000 a 55.000,- euro. Doe dit keer 20 hectare en je hebt een financieringsvraag van meer dan 1 miljoen euro. Dit miljoen, naast de al bestaande financierin, gaat niet lukken. De banken rekenen momenteel met strenge rekenregels; alle financiering moet bij voorkeur in 25 jaar terugbetaald worden. Dit komt neer op circa 40.000 euro extra aflossing en daarnaast moet er gerekend worden in de begroting met 3,5% rente, wat nogmaals 35.000,- euro betekent.

Kortom om 20 koeien meer te melken, en om nog duurzamer en milieuvriendelijker te werken ben ik elk jaar 75.000 euro kwijt. En dan heb ik gemakshalve de fosfaatrechten nog niet eens meegerekend.

Uit bovenstaande blijkt dat dit voor mij als jonge boer met een grote financiering een onmogelijke opgave is. Maar we willen wel graag een duurzaam toekomstgericht bedrijf neer zetten waarbij we ook nog een mooi en goed leven proberen te hebben waarin tijd en ruimte voor gezin en vakantie is en daarnaast ook ruimte is om te blijven experimenteren met natuur-inclusieve landbouw.

Ik, Jaring Brunia en mijn vrouw Lotte Brunia  zoeken dan ook mensen die in een toekomstgerichte biologisch dynamisch bedrijf willen investeren. Om zodoende blijvend een voorbeeld te kunnen zijn hoe duurzaam we zouden kunnen werken. In stichting Biologisch Dynamisch Grondbeheer hebben we een partner gevonden die ons kan helpen met de financiële kant van dit verhaal. Zij zijn als geen ander gespecialiseerd in het beheren van gelden en gronden en dragen er zorg voor dat de gronden daadwerkelijk voor Biologisch dynamische landbouw gebruikt worden.

Door mee te helpen om deze gronden te kopen help je ons met:

 • Het verder ontwikkelen van een gezond bedrijf,
 • Het verder uitbreiden van de Fries roodbonte veestapel,
 • Zorg je ervoor dat deze gronden eeuwig durend Biologisch Dynamisch beheerd worden,
 • Ons weidevogelgebied te vergroten en ruimte om nog verder natuurlijk te kunnen werken.

In ruil voor het geld organiseren we vanaf 2020 elk jaar een open dag voor de partijen die dit financieel mogelijk maken. Tijdens deze open dag laten we het hele bedrijf zien, vertellen we uitgebreid over de koeien, het grasland en de weidevogels.

Meer informatie? Ga naar BDgrondbeheer.nl