Demeter

Biologisch Dynamisch is de meest duurzame vorm van landbouw, het gaat nog een stapje verder dan Biologische landbouw en is gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner. 

Boer Brunia is een Biologisch Dynamisch -BD-  gecertificeerd bedrijf. BD is nog een extra stapje regels/ maatregelen om naast de biologische bedrijfsvoering nog duurzamer te worden. 

Een biologisch bedrijf moet zich aan een set van regels houden. Je mag bijvoorbeeld minder komen houden, minder mest op je land brengen, de dieren hebben meer ruimte nodig en als je voer aankoopt moet dit ook biologisch zijn. Een erg logische set van basis regels ter verduurzaming van een bedrijf. Deze regels worden elk jaar gecontroleerd. 

Daarnaast zijn wij dus Biologisch Dynamisch, deze stroming is gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner. En ziet het boeren bedrijf als een levend organisme. Ten opzichte van de biologische landbouw zijn de mestregels nog 33% strenger en moeten de koeien de horens behouden. Daarnaast wordt er gewerkt met collegiale toetsing en met preparaten om de levensvitaliteit van de gewassen en het totale bedrijf te vergroten. 

Wat ons erg aanspreekt in de BD landbouw is de gedachte dat een bedrijf een geheel moet zijn, en dat het volledig in balans is, in ons geval tussen aantallen koeien en aantallen hectares.

De grootste uitdaging om Biologisch dynamisch te worden is extra grond verwerven of minder koeien gaan melken. Wij hebben dit opgelost door gronden van natuur organisaties bij de pachten, en hebben daarnaast samen met aardpeer 25 hectare van de Buurman kunnen overnemen. 

Aardpeer

Aardpeer is een stichting die gronden aankoopt ten behoeve van verdere verduurzaming van de landbouw. In ons geval heeft aardpeer 25 hectare aangekocht die we voor 30 jaar kunnen pachten tegen een rustig pachttarief. Als tegenprestatie moeten we niet alleen de 25 hectare duurzaam beheren, maar ons hele bedrijfsareaal duurzaam beheren. Op deze manier ontstaat er een soort hefboom effect.